LÄMNA SIDAN AKUT - KLICKA HÄR!

Viktiga kontakter

Hälso- och sjukvård 0346 – 560 00

Kvinnofridslinjen 020 – 50 50 50

Socialtjänsten ”Våld i nära relationer” 0346 – 88 53 85, dagtid 08.00-16.00

Socialtjänsten “Ekonomisk hjälp och stöd” 0346 – 88 54 50, telefontid 08.30-09.30

Socialjouren 112 (vid akut behov, efter kontorstid).

Familjerätten 0346 – 88 60 00
Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Klara öppenvård 0346 – 153 30
För män och kvinnor med alkohol-, tablett och /eller narkotikaproblem och deras anhöriga.

Vuxenpsykiatrisk mottagning 0346 – 561 67

Polisen 114 14 (i nödsituation ring 112)
Anmälan om brott, utreder brott som via åklagare kan leda till rättegång.

Informerar om:
Rätt till juridiskt ombud, trygghetspaket, kontaktförbud, skyddat boende och skyddad identitet.

Brottsofferjouren 0346 – 587 87

Juridisk hjälp kan du få genom jurister knutna till kvinnojouren.

Falkenbergs Kvinnojour

Torggatan 2
311 31 Falkenberg

Chatta med oss   Maila oss
Följ oss på Facebook

Telefontid: Mån - Fre, kl. 08:00 - 16:00.
Vi har tystnadsplikt.

I akuta situationer, ring Polisen på telefon 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.