Är du utsatt?

Vad är våld?

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling som kan leda till åtal.

 

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

 

Våld mot kvinnor kan ta sig uttryck på många olika sätt

Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller materiellt. Våldet är sällan bara fysiskt utan många gånger och kanske mest vanligt förekommande är det psykiska våldet.

Fysiskt våld
Innebär att kroppen tar skada genom exempelvis örfilar, knuffar, slag, drag i håret, stryptag, slag med tillhyggen, knivhugg, mordförsök och mord. Det som är utmärkande för våld i en nära relation är att det upprepas och ständigt finns som ett hot mot kvinnan.

Psykiskt våld
Kan var svårt att se och sätta ord på. Det kan handla om hot, tvång, förnedring, verbala kränkningar, isolering från omvärlden och familj eller vänner, utpressning och kontroll som successivt leder till en psykologiskt nedbrytning av kvinnan.

Sexuellt våld
Innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, ”tjata” sig till sex, tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Många kvinnor som lever i relationer där våld förekommer upplever att de måste vara sexuellt tillgängliga för att därigenom undvika andra former av våld.

Materiellt våld
Kan vara att förstöra någons saker, till exempel att klippa sönder kläder, foton eller andra betydelsefulla saker. Det kan också vara att visa sin aggression genom att utöva våld mot möbler, väggar eller annat i omgivningen.

Man brukar även tala om ekonomiskt våld som att t.ex. undanhålla ekonomiska tillgångar eller göra sin partner ekonomiskt beroende.

 

Tänk på…

Att du snabbt kan lämna sidan, om du behöver, genom att klicka på knappen ”Lämna sidan nu” i vänstermenyn. Du länkas då till Google.se.

Skälet till att vi har en ”panik-knapp” är att vissa kan känna sig hotade och övervakade och vill hemlighålla vilka webbplatser de besöker, därför erbjuder vi också ett sätt att snabbt kunna hoppa bort från vår hemsida om man behöver.

Glöm inte att rensa historik, cash mm. i webbläsaren när du är klar med ditt besök, om det finns risk för att någon ”kollar dig”. Läs mer om hur du gör här.

Glöm inte heller att stänga ner fönstret/fliken i webbläsaren när du är klar med ditt besök.

 

Tor Browser – Surfa anonymt med webbläsaren Tor Browser. Ladda hem den här.

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann